ZÁPISNÍK LEKTORA

Individuální dotazy MS Office PowerPoint

V poslední době na kurzech MS Office PowerPoint pomáháme našim klientům s jejich individuálními problémy, které řeší při tvorbě efektivních prezentací. Často se jedná o problémy nadnárodních společností, které využívají vlastních korporátních šablon pro rychlou tvorbu a jednotný vzhled prezentace. Umět efektivně pracovat s šablonami a předlohami snímků ušetří spoustu práce, zejména u rozsáhlejších prezentací.