URČENO ZEJMÉNA KLIENTŮM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ VZDĚLÁVAT VE SVÉM VOLNÉM ČASE A NEMOHOU VYUŽÍT FIREMNÍHO ŠKOLENÍ NEBO PREFERUJÍ POUZE INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S LEKTOREM.

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

MS OFFICE EXCEL 2003/2007/2010

MS OFFICE EXCEL I. - pro začátečníky

Posluchači Určeno uživatelům, kteří s programem Microsoft Excel 2007/2010 dosud nikdy nepracovali.
Předpoklady Znalost operačního systému MS Windows.
Hodin 12
Popis Prostředí tabulkového editoru MS Excel a jeho ovládání
Pojem dokument – založení, uložení do struktury složek, různé druhy zobrazení, pohyb po dokumentu
Práce s listem
Formát buňky – datový typ, písmo, zarovnání, ohraničení, výplň
Editace buněk
Hromadné vyplňování buněk
Aritmetické operace s buňkami, relativní a absolutní odkaz
Základní funkce a princip použití průvodce funkcí
Velikost tiskové stránky, náhled a tisk dokumentu

MS OFFICE EXCEL II. - pro mírně pokročilé

Posluchači Určeno uživatelům, kteří si potřebují rozšířit znalosti a seznámit se s dalšími technikami.
Předpoklady Schopnost pracovat v prostředí MS Excel, tvorba a editace vzorců.
Hodin 12
Popis Funkce – nejdůležitější představitelé jednotlivých kategorií funkcí
Základy práce s grafickými prvky
Vložení grafu a jeho úprava
Ověřovací pravidla
Podmíněné formátování
Seznamy – řazení, filtrace, přehledy, souhrny
Princip kontingenční tabulky
Záhlaví a zápatí, další možnosti tisku

MS OFFICE EXCEL III. - pro pokročilé

Posluchači Určeno uživatelům, se potřebují seznámit s pokročilými nástroji.
Předpoklady Dobré zvládnutí základních principů a technik v programu MS Excel
Hodin 12
Popis Formátování za pomoci stylů
Různé stupně zabezpečení dokumentu a jeho části
Pole vzorců, aritmetické operace s poli vzorců
Specifické funkce pracující s poli vzorců (matice), další specifické funkce (podle potřeb a zaměření posluchačů)
Citlivostní analýza
Řešitel
Pohledy, Scénáře, Tiskové sestavy
Externí data a přenosy dat
Formulářové prvky a jejich využití v listu.
Filosofie maker v MS Excelu
Vytvoření makra záznamem, mechanismy uložení a spouštění
Princip úpravy kódu makra, dialog v makru
Vlastní funkce

MS OFFICE WORD 2003/2007/2010

MS OFFICE WORD I. - pro začátečníky

Posluchači Určeno uživatelům, kteří s programem Microsoft Word 2007/2010 dosud nikdy nepracovali.
Předpoklady Znalost operačního systému MS Windows.
Hodin 12
Popis Prostředí textového editoru MS Word a jeho ovládání
Pojem dokument – založení, uložení do struktury složek, různé druhy zobrazení, pohyb po dokumentu
Nastavení dokumentu – velikost stránky, okrajů apod.
Práce s prostým textem – základní zásady a principy, nejdůležitější typografická pravidla, editace textu
Kontrola pravopisu a automatické opravy
Formátování textu na stupni znak a vkládání symbolů
Volné formátování textu na stupni odstavec
Ohraničení a stínování
Základní práce s tabulátory a základní odrážky a číslování
Číslování stran, záhlaví a zápatí
Tisk dokumentu

MS OFFICE WORD II. - pro mírně pokročilé

Posluchači Určeno uživatelům, kteří se potřebují zdokonalit v úpravách textu.
Předpoklady Schopnost pracovat se základními principy textového editoru MS Office Word.
Hodin 12
Popis Tabulátory a vlastní tabulátorové zarážky
Vlastní odrážky a číslování
Formátování textu pomocí stylů
Základní publikační funkce – obsah a poznámky pod čarou
Tabulky programu MS Word
Šablony
Automatický text
Hromadná korespondence
Vkládání textu z jiných zdrojů
Vkládání a umístění grafiky
Další možnosti tisku

MS OFFICE WORD III. - pro pokročilé

Posluchači Určeno uživatelům, kteří se potřebují seznámit s pokročilými nástroji MS Word.
Předpoklady Dobrá znalost prostředí MS Word.
Hodin 12
Popis Pokročilé činnosti se styly (aktualizace, transport…)
Pokročilé publikační funkce – titulky, seznamy, rejstříky a křížové odkazy
Různé stupně zabezpečení dokumentu a jeho části
Hyperdokument
Revize a automatické porovnání dokumentů
Komentáře (tj. poznámky recenzenta)
Elektronické formuláře
Šablona dokumentu, její změna a globální šablony
Pole obecně, jejich kategorie a představitelé
MS Word jako zdroj tvorby www stránek
Filosofie maker v MS Wordu
Vytvoření makra záznamem, mechanismy uložení a spouštění
Princip úpravy kódu makra, dialog v makru
Vlastní ovládací prvky

PREZENTACE

MS OFFICE POWERPOINT 2003/2007/2010

Posluchači Určeno uživatelům, kteří s programem Microsoft PowerPoint dosud nikdy nepracovali.
Předpoklady Znalost operačního systému MS Windows. Výhoda je orientace v MS Word, popřípadě MS Excel.
Hodin 12
Popis Prostředí prezentačního programu MS PowerPoint a jeho ovládání
Struktura dokumentu prezentace a vytvoření nové prezentace různými metodami
Snímek – různé druhy rozložení snímku, manipulace se snímkem
Globální nastavení prezentace – šablona a barevné schéma
Práce s textem a jeho formátování
Grafické objekty tvořené v prostředí programu
Import grafiky z jiných zdrojů
Efekty animace, řízení sestavení snímku při zobrazení prezentace
Časování snímku a efekty přechodu snímku
Předlohy, podklady, poznámky
Možnosti prezentujícího při předvádění prezentace
Sbalení prezentace „na cesty“
Tiskové možnosti

SPRÁVA ELEKTRONICKÉ POŠTY, ORGANIZÉRY

MS OFFICE OUTLOOK 2003/2007/2010

Brzy doplníme…

MOZILLA THUNDERBIRD

Brzy doplníme…

GRAFICKÉ APLIKACE

ADOBE PHOTOSHOP

Posluchači Určeno všem, kteří se chtějí seznámit s prací v jednom z nejpopulárnějších rastrových grafických editorů.
Předpoklady Operační systém MS Windows v rozsahu základního kurzu.
Hodin 40
Popis Reprezentace obrazů v počítači a rozdíly mezi nimi
Základní vlastnosti rastrové grafiky
Pojem rozlišení a jeho význam pro praxi
Formáty souborů s rastrovou grafikou a jejich použití
Speciální převod pro webovou grafiku
Zásady práce s grafikou na PC
Srovnání programu Adobe Photoshop s ostatními editory a jeho vazby v publikační praxi
Barevné režimy a modely (RGB, CMYK, Lab…)
Prostředí rastrového editoru, filozofie ovládání
Velikost obrázku a plátna
Používání nástrojů pro výběr (maska, alfa kanály apod.)
Nástroje pro malbu a retušování
Lokální a globální úpravy obrazu
Histogram
Korekce barev a tónů
Vrstvy (obyčejná, textová, tvaru, úprav, maskování vrstev, efekty)
Kanály, cesty
Nastavení před tiskem.
Výstup (papír, optimalizace obrazu pro web)
PDF a HTML dokumenty (informativně)

ADOBE ILLUSTRATOR

Posluchači Určeno zájemcům o zvládnutí jednoho z nejrozšířenějších editorů vektorové grafiky.
Předpoklady Zvládnutí běžných činnosti správy souborů v operačním systému MS Windows.
Hodin 40
Popis Vysvětlení rozdílů mezi vektorovou a rastrovou grafikou
Vektorové formáty, jejich využití, možnosti, převody mezi nimi
Základní principy zobrazování a editace vektorových obrazů v počítači
Barevné modely (RGB, CMYK…)
Pracovní prostředí programu a základní ovládací prvky
Vytváření dokumentů
Vysvětlení užití nástroje text
Formátovaní textu a jeho aplikace na objekty
Kreslící nástroje
Objekty a jejich formátování
Manipulace s objekty
Vytváření složitých objektů pomocí základních útvarů a křivek
Seskupování, spojování, maskování objektů
Cesty a práce s nimi
Práce s vrstvami
Export a import bitmapových vektorových obrazů
Výstupy z Illustratoru

ZONER PHOTO STUDIO

Posluchači Určeno zájemcům o seznámení s českým programem pro získávání, editaci a organizaci fotografií.
Předpoklady Znalost operačního systému MS Windows.
Hodin 30
Popis Seznámení s grafickými programy (rastrové a vektorové). Pixel a formáty obrázků.
Prostředí programu ZONER PHOTO STUDIO 13.
Získávání obrázků (kopírování, skenování, formát obrázků).
Úpravy obrázků (otočení, převrácení, změna rozměrů, velikost plátna, hromadný filtr).
Nástroje editoru (měřítko a posun, ořez, redukce červených očí, nástroje pro retuš).
Import a export dat. Formátovací řetězec. Panel klíčových slov. Panel pro popis fotek. Informace o obrázku.
Organizování souborů (katalog, souborové operace, alba, archiv médií, vykopírovat soubory, hromadné přejmenování, porovnat obrázky, třídit obrázky).
Vylepšení obrázků (automatické vylepšení, úprava teploty, barvy, vylepšení expozice, vinětace, doostřit, šum).
Editace obrázků. Práce s výběrem.
Úpravy obrázků (pokročilá změna rozměrů, specifický ořez, text do obrázku, konvertování souboru).
Vylepšení obrázků (úrovně, křivky, kombinovaná úprava obrazu, soudkovitost), efekty.
Nástroje editoru (nástroje štětec, výplň a guma, vytváření výběru obrázku, vložení obrázku, textu, přechodový filtr).
Vytváření panoráma.
Publikování (promítání obrázků, tapeta, tisk jednoho obrázku, tisk a export více obrázků, odeslaní e-mailem, vypálit CD/DVD s obrázky).

PROGRAMOVÁNÍ

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK V HTML A CSS

Posluchači Účastníci kurzu proniknou do tvorby stránek. Naučí se značkovací jazyk HTML, jednotlivé tagy pro úpravu stránek a formátovací jazyk CSS.
Předpoklady Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows, Internet, základy sítí
Hodin 35
Popis Základní pojmy
Úvod do jazyka HTML
Blokové elementy v HTML
Fyzické formátování textu
Logické formátování textu
Seznamy
Odkazy a záložky v HTML
Práce s obrázky
Klikací mapy
Tabulky
Rámy (frames)
Formuláře
Vkládání různých znaků na web
Rozšiřující popis HTML stránky v elementu HEAD
Rozšíření HTML
Úvod do kaskádových stylů
Základy práce s CSS styly
Formátování textu v CSS
Další formátování v CSS

CSS - ZÁKLADNÍ KURZ

Posluchači Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s kaskádovými styly (CSS) a používat při návrhu WWW stránek. Díky těmto znalostem se všem zúčastněným rozšíří možnosti o formátování, které bez užití stylů není možné.
Předpoklady Základní zkušenosti s tvorbou WWW stránek v jazyku HTML
Hodin 7
Popis Úvod do problematiky
HTML a CSS
Proč používat CSS
Základní pravidla při práci s CSS
Vlastnosti a hodnoty
Deklarace
Třídy
ID
Pseudotřídy
Jednotky a hodnoty
Barvy
Vzdálenostní jednotky
Procenta
Vlastnosti písma
Vlastnosti textu
Barvy a pozadí
Rámečky a ohraničení
Rámečky
Odsazení a mezery
Okraje
Příklady
CSS v praxi
Tipy a triky při používání CSS

CSS - KURZ PRO POKROČILÉ

Posluchači Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit používat pokročilejší techniky užití kaskádových stylů a vytvářet tak moderní přístupné internetové stránky.
Předpoklady Kurz je určen tvůrcům stránek, kteří znají (X)HTML a mají základní znalosti CSS, které si chtějí rozšířit.
Hodin 14
Popis Připomenutí základů CSS
Použití validátoru CSS
Selektory, dědičnost, specifičnost
Třidy a identifikátory
Pseudotřídy a pseudoelementy
Formátování navigace
Sémanticky neutrální elementy – span a div
Rozdíly v interpretaci stylů v IE a Firefoxu
Inline a blokové elementy
Obtekání blokových elementů
Pozicování blokových elementů
Tvorba layoutu webové stránky

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ A ALGORITMIZACE V PHP

Posluchači Určeno všem zájemcům, kteří chtějí začít programovat v jazyce PHP, nemají žádné předcházející zkušenosti a potřebují pro svou práci znalost tohoto nástroje. V průběhu kurzu si účastníci osvojí základní principy programování a algoritmizace a seznámí se se syntaxí skriptovacího jazyka PHP.
Předpoklady Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows
Hodin 21
Popis Úvod do programování
Základní pojmy
Proměnné a datové typy
Operátory, výrazy
Metody programování
Základní příkazy jazyka PHP
Základní algoritmy

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE JAVA

Brzy doplníme…

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C#

Brzy doplníme…

 

CENY ŠKOLENÍ

 • Od
  490 /hod
 • Školení v naší učebně

 • moderní technologie
 • učebna v Liberci
 • fyzický kontakt s lektorem
 • možnost školení více osob
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT
 • Od
  450 /hod
 • Školení u Vás

 • práce v prostředí, kde jsem zvyklý/á
 • lektor se mi bude plně věnovat
 • sám si mohu určit směr školení
 • fyzický kontakt s lektorem
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Oblíbené

 • Od
  390 /hod
 • Školení online

 • značná úspora času
 • práce v prostředí, kde jsem zvyklý/á
 • lektor se mi bude plně věnovat
 • sám si mohu určit směr školení
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Nezávazný dotaz / poptávka

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš Email (vyžadováno)

  Zpráva / druh služby

  Opište ověřovací kód captcha

  Napsali o nás

   by Jana Chalupníčková on ngskoleni.cz
  POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST (dle Sylabu ECDL)

  Jsem ráda, že jsem dostala příležitost se kurzu zúčastnit. Veškeré nově získané vědomosti a dovednosti jsou pro mě velkým přínosem. Oceňuji vysoce profesionální přístup obou lektorů a jejich srozumitelný způsob výkladu.

  Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, což mě mile překvapilo a pánům lektorům (Ing. Lukáš Nesvadba a Ing. Jakub Vytiska) za to upřímně děkuji.

  S průběhem kurzu jsem byla velmi spokojena, mohu jedině doporučit!

   by Jana Chalupníčková on ngskoleni.cz
  POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST (dle Sylabu ECDL)

  Jsem ráda, že jsem dostala příležitost se kurzu zúčastnit. Veškeré nově získané vědomosti a dovednosti jsou pro mě velkým přínosem. Oceňuji vysoce profesionální přístup obou lektorů a jejich srozumitelný způsob výkladu.

  Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, což mě mile překvapilo a pánům lektorům (Ing. Lukáš Nesvadba a Ing. Jakub Vytiska) za to upřímně děkuji.

  S průběhem kurzu jsem byla velmi spokojena, mohu jedině doporučit!

   by Lucie Nová on ngskoleni.cz
  počítačová gramotnost (ECDL)

  Naučila jsem se lépe a efektivněji pracovat s počítačem.

  S celým kurzem jsem byla velice spokojena.

  Můžu jen doporučit.

  Page 1 of 14:
  «
   
   
  1
  2
  3
   
  »